Cốt khuy tròn

Mã số sản phẩm : T-R1.25-3
Liên hệ

Spec:

* Vật liệu: đồng (C1020); * Xuất xứ: Nhật Bản

* Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 túi

Spec:

* Vật liệu: đồng (C1020); * Xuất xứ: Nhật Bản

* Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 túi

D0
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
Mã hàng Số lượng/ 01 túi
3.2 1.7 5.5 12 T-R1.25-3 70
3.7 1.7 6.6 13.3 T-R1.25-3.5 70
4.3 1.7 8 15.6 T-R1.25-4 70
4.3 1.7 6.8 13.9 T-R1.25-4M 70
3.2 2.3 6.5 12.7 T-R2-3 70
3.7 2.3 6.6 14.4 T-R2-3.5 70
4.3 2.3 8.5 16.5 T-R2-4 70
4.3 2.3 6.6 14.4 T-R2-4S 70
5.3 2.3 9.5 17 T-R2-5 70
4.3 3 8 18 T-R3.5-4 25
5.3 3 9.6 20 T-R3.5-5S 25
5.3 3.4 9.5 19.5 T-R5.5-5 25
6.4 3.4 12 23 T-R5.5-6 25
6.4 4.5 12 23.5 T-R8-6 15
8.4 4.5 15 29.5 T-R8-8 12

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm bán chạy

Tin tức