Timer đơn giản IDEC - GE1A-B10MA200

Mã số sản phẩm : GE1A-B10MA200
0₫

Đặc tính kỹ thuật

  • Dải thời gian: 1s-10m
  • Nguồn cấp:  200-220V AC
  • Tiếp điểm: Delay SPDT + Intantenous SPDT
  • Kiểu điều khiển: On delay