Máng điện/Wiring duct/KD-24-20H

Mã số sản phẩm : KD-24-20H
0₫

*Cứng, chịu nhiệt tốt

*Sản xuất: Nhật Bản

Unit

Trọng lượng

Mã hàng

DxRxC (mm)

40

0.60

KD-24-20H

25x40x2000

40

0.63

KD-34-20H

30x40x2000

40

0.67

KD-44-20H

40x40x2000

24

0.96

KD-38-20H

30x80x2000

18

1.04

KD-48-20H

40x80x2000

12

1.37

KD-68-20H

60x80x2000