ĐĂNG KÝ KINH DOANH - BIỂN BẢNG TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT GE

  20/03/2024

  Thiet bi cong nghiep

ĐĂNG KÝ KINH DOANH - BIỂN BẢNG TRỤ SỞ GE

- Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT GE đăng Công khai hình ảnh biển trụ sở công ty, đăng ký kinh doanh,  hình ảnh Văn phòng và kho

- Quy mô công ty: Mặt sàn 300m2

- Số lượng nhân viên: 15 người

-Khách hàng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động trên tổng cục Thuế:

ĐĂNG KÝ KINH DOANH - BIỂN BẢNG TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT GEĐĂNG KÝ KINH DOANH - BIỂN BẢNG TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT GEĐĂNG KÝ KINH DOANH - BIỂN BẢNG TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT GE

ĐĂNG KÝ KINH DOANH - BIỂN BẢNG TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT GEĐĂNG KÝ KINH DOANH - BIỂN BẢNG TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT GEĐĂNG KÝ KINH DOANH - BIỂN BẢNG TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT GE