TÌM HIỂU QUY ĐỔI KÍCH THƯỚC ỐNG TỪ DN SANG INCH VÀ MILIMET

  28/06/2021

  Thiet bi cong nghiep

TÌM HIỂU QUY ĐỔI KÍCH THƯỚC ỐNG TỪ DN SANG INCH VÀ MILIMET CÁC KHÁI NIỆM:

Kích thước ống, kích thước ren, lưu lượng etc.. thì sẽ liên quan đến:

1 – DN

Khách hàng thường nói kích thước ống theo DN15, DN25, DN50

DN là cách nói đường kính ngoài của ống theo quy định quốc tế ISO, viết tắt của chữ Diametre Nominal

Có một bảng chuyển đổi tương đương DN sang Inch và mm

2 – Phi

Phi (ký hiệu Φ) là cách nói đường kính ngoài của ống của người Việt Nam, theo mm

3- Inch

inch là một đơn vị đo lường chiều dài

Cách viết là 1″ 2″ 3″

1″ = 25.4 mm

4 – Mặt bích

Là kiểu kết nối đường ống bằng cách ghép 2 mặt phẳng lại với nhau

Đường kính của mặt bích cũng dùng đơn vị là DN hoặc phi hoặc inch