Tìm hiểu về các loại biến trở

  27/05/2023

  Thiet bi cong nghiep

Có rất nhiều loại biến trở khác nhau, bao gồm biến trở xoay, biến trở tuyến tính, biến trở vô cấp và biến trở đa vòng. Mỗi loại biến trở có một cách hoạt động và ứng dụng khác nhau.

1. Biến trở vô cấp (biến trở một vòng)

Biến trở một vòng, biến trở vô cấp nó có thể điều chỉnh giá trị điện trở  bằng cách xoay một vòng quay. Biến trở một vòng thường được sử dụng để điều chỉnh độ sáng của đèn hoặc âm lượng của loa... Biến trở một vòng cũng được sử dụng trong các mạch điện tử khác để điều chỉnh giá trị điện trở.

2. Biến trở xoay, biến trở tuyến tính

Biến trở xoay, biến trở tuyến tính thường được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như điều khiển tốc độ động cơ, điều khiển ánh sáng và âm thanh.

Biến trở tuyến tính là một loại biến trở có giá trị điện trở thay đổi tuyến tính với giá trị điện áp đầu vào. Nó được sử dụng trong các mạch điện tử để giảm giá trị điện áp hoặc dòng điện. Biến trở tuyến tính còn được gọi là biến trở điều chỉnh hoặc biến trở linh hoạt.

3. Biến trở 10 vòng

Biến trở 10 vòng là một loại biến trở xoay với 10 vòng xoay. Mỗi vòng xoay sẽ có một giá trị điện trở khác nhau. Biến trở 10 vòng thường được sử dụng trong các ứng dụng điều khiển tốc độ động cơ, điều khiển ánh sáng và âm thanh

4. Biến trở đa vòng:

Biến trở đa vòng là một loại biến trở xoay với nhiều vòng xoay. Mỗi vòng xoay sẽ có một giá trị điện trở khác nhau. Biến trở đa vòng thường được sử dụng trong các ứng dụng điều khiển tốc độ động cơ, điều khiển ánh sáng và âm thanh.

Một biến trở đa vòng bao gồm nhiều vòng xoay. Mỗi vòng xoay sẽ có một giá trị điện trở khác nhau. Biến trở đa vòng thường được sử dụng trong các ứng dụng điều khiển tốc độ động cơ, điều khiển ánh sáng và âm thanh.

Cấu tạo của biến trở đa vòng bao gồm các thành phần cơ bản như sau:

Tìm hiểu về các loại biến trở