Tìm hiểu về xy lanh dẫn hướng

  21/04/2023

  Thiet bi cong nghiep

Tìm hiểu về xy lanh dẫn hướng

Xy lanh dẫn hướng là một loại xy lanh được thiết kế để di chuyển một đối tượng trong một hướng cụ thể.

Xy lanh dẫn hướng có hai loại sản phẩm chính:

  • Xy lanh truyền động trượt (trượt tuyến tính)
  • Xy lanh truyền động với trục dẫn hướng (xy lanh pít tông đôi, xy lanh dẫn hướng, xy lanh nhỏ gọn hoặc bộ truyền động mini).

Các ứng dụng của xy lanh dẫn hướng:

Xy lanh dẫn hướng được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như điều khiển robot, sản xuất công nghiệp, các thiết bị máy móc và nhiều ứng dụng khác.

Cấu tạo của xy lanh dẫn hướng:

Xy lanh dẫn hướng là một loại xy lanh có trục dẫn hướng trong nhiều ứng dụng chỉ có một pít tông, nhưng cũng có sẵn loạt sản phẩm với pít tông đôi. Tính toàn vẹn của pít tông được đảm bảo nhờ hai trục dẫn hướng được gắn vào pít-tông trên tấm đệm để giữ lấy dụng cụ.

Một số thành phần của xy lanh dẫn hướng bao gồm:

  • Pít tông (piston)
  • Trục dẫn hướng (guide rod)
  • Tấm đệm (cushion plate)
  • Bộ phận kết nối (connecting part)
  • Bộ phận kết nối trục (shaft connecting part)

Ưu điểm của xy lanh dẫn hướng:

  • Kết hợp những ưu điểm của chuyển động tuyến tính với chuyển động dẫn hướng và có đặc trưng là độ ổn định cực kỳ cao.
  • Xy lanh dẫn hướng với trục dẫn hướng trong nhiều ứng dụng chỉ có một pít tông, nhưng cũng có sẵn loạt sản phẩm với pít tông đôi. Tính toàn vẹn của pít tông được đảm bảo nhờ hai trục dẫn hướng được gắn vào pít-tông trên tấm đệm để giữ lấy dụng cụ.

Tìm hiểu về xy lanh dẫn hướng