Ống dây khí TU hãng SMC màu trắng trong TU0425C-100 (100m) TU0425C-20(20m) TU0604C-100(100m) TU0604C-20(20m) TU0805C-100(100m) TU0805C-20 (20m) TU1065C-100(100m) TU1065C-20(20m) TU1208C-100(100m) TU1208C-20(20m)

Mã số sản phẩm :
Liên hệ

Ống dây khí TU hãng SMC màu trắng trong

TU0425C-100 (100m) TU0425C-20(20m)

TU0604C-100(100m) TU0604C-20(20m)

TU0805C-100(100m) TU0805C-20 (20m)

TU1065C-100(100m) TU1065C-20(20m)

TU1208C-100(100m) TU1208C-20(20m)

TU1610C-100(100m) TU1610C-20(20m)

Hàng có sẵn

Ống dây khí TU hãng SMC màu trắng trong TU0425C-100 (100m) TU0425C-20(20m) TU0604C-100(100m) TU0604C-20(20m) TU0805C-100(100m) TU0805C-20 (20m) TU1065C-100(100m) TU1065C-20(20m) TU1208C-100(100m) TU1208C-20(20m)

Ống dây khí TU hãng SMC màu trắng trong TU0425C-100 (100m) TU0425C-20(20m) TU0604C-100(100m) TU0604C-20(20m) TU0805C-100(100m) TU0805C-20 (20m) TU1065C-100(100m) TU1065C-20(20m) TU1208C-100(100m) TU1208C-20(20m)

Ống dây khí TU hãng SMC màu trắng trong TU0425C-100 (100m) TU0425C-20(20m) TU0604C-100(100m) TU0604C-20(20m) TU0805C-100(100m) TU0805C-20 (20m) TU1065C-100(100m) TU1065C-20(20m) TU1208C-100(100m) TU1208C-20(20m)

Ống dây khí TU hãng SMC màu trắng trong TU0425C-100 (100m) TU0425C-20(20m) TU0604C-100(100m) TU0604C-20(20m) TU0805C-100(100m) TU0805C-20 (20m) TU1065C-100(100m) TU1065C-20(20m) TU1208C-100(100m) TU1208C-20(20m)

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Kỹ thuật GE

Địa chỉ: Số 15/28, Đường Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline tư vấn: 02462.928.035

Điện thoại hỗ trợ: 0965 76 99 55 - 0974 064 299 - 0973 670 299

http://getechnology.com.vn

Email: sales@getechnology.com.vn hoặc service@getechnology.com.vn

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm bán chạy

Tin tức