Brass Spacer Sbb Type - SBB512(E)

Mã số sản phẩm : SBB-512(E)
Liên hệ
Mã hàng L(mm) L1(mm)
SBB-512E 12 8
SBB-405E 5 2
SBB-406E 6 4
SBB-407E) 7 3
SBB-408E 8 5
SBB-4100 (E) 100 8
SBB-515E 15 8

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm bán chạy

Tin tức