Cút Nối Dây Điện SPL-1 SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-63 SPL-82, SPL-84, SPL-93 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-63 SPL-8, SPL-84, SPL-93 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPL

Mã số sản phẩm :
Liên hệ

Cút Nối Dây Điện SPL-1 SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-63 SPL-82, SPL-84, SPL-93 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-63 SPL-8, SPL-84, SPL-93 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPL

Cút nối nhanh dây điện SPL chịu tải 32A - dây tối đa 4.0mm2

Mô tả sản phẩm

Vỏ: PA66

Mẫu mã sản phẩm:

SPL-1:Giắc đơn: 1 đầu vào 1 đầu ra

SPL-2:Giắc đôi: 2 đầu vào 2 đầu ra

SPL-3: Giắc ba: 3 đầu vào 3 đầu ra

SPL-4: Giắc bốn: 4 đầu vào 4 đầu ra

SPL-42: 2 đầu vào 4 ra

SPL-62: 2 đầu vào 6 ra

SPL-63: 3 đầu vào 6 ra

SPL-82: 2 đầu vào 8 ra

SPL-84: 4 đầu vào 8 đầu ra

SPL-93: 3 đầu vào 9 đầu ra

Dòng điện định mức: 32A

Điện áp định mức: 450V

Dây dẫn rắn và mềm cố định 0,08-4.0mm² / 28-12AWG

Cút Nối Dây Điện SPL-1 SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-63 SPL-82, SPL-84, SPL-93 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-63 SPL-8, SPL-84, SPL-93 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPLCút Nối Dây Điện SPL-1 SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-63 SPL-82, SPL-84, SPL-93 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-63 SPL-8, SPL-84, SPL-93 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPLCút Nối Dây Điện SPL-1 SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-63 SPL-82, SPL-84, SPL-93 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-63 SPL-8, SPL-84, SPL-93 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPL

Cút Nối Dây Điện SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82- 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPL

Cút Nối Dây Điện SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82- 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPLCút Nối Dây Điện SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82- 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPLCút Nối Dây Điện SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82- 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPLCút Nối Dây Điện SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82- 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPL

Cút Nối Dây Điện SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82- 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPLCút Nối Dây Điện SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82- 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPLCút Nối Dây Điện SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82- 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPLCút Nối Dây Điện SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82- 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPL

 

Cút Nối Dây Điện SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82- 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPL

Cút Nối Dây Điện SPL-1 SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82- 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPL

Cút Nối Dây Điện SPL-1 SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82- 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPLCút Nối Dây Điện SPL-1 SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82- 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPLCút Nối Dây Điện SPL-1 SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82- 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPL

Cút Nối Dây Điện SPL-1 SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82- 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPL

Cút Nối Dây Điện SPL-1 SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82- 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPL

 

Cút Nối Dây Điện SPL-1 SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82, SPL-84, SPL-93 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-8, SPL-84, SPL-93 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPLCút Nối Dây Điện SPL-1 SPL-2, SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-82, SPL-84, SPL-93 đầu nối nhanh dây điện SPL-3, SPL-4, SPL-42, SPL-62, SPL-8, SPL-84, SPL-93 32A 250V/4KV, Cút Nối Dây Điện Nhanh SPL

#cutnoidaydien2dau #cutnoiday #noidaydien #noi2dau#SPL-2

Thông tin xin liên hệ

Công ty TNHH Kỹ thuật GE

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Sinh Plaza, Số 18-20 Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline tư vấn: 02462.928.035

Điện thoại hỗ trợ: 0965 76 99 55 - 0974 064 299 - 0973 670 299

http://getechnology.com.vn

Email: sales@getechnology.com.vn hoặc service@getechnology.com.vn

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm bán chạy

Tin tức