Đai dây thít, đế cố định dây thít, gối đỡ dây thít HC-1, HC-2S, HC-04, HC-4, HC-05, HC-2, HC-1M, HC-0M, HC-1S, HC-5

Mã số sản phẩm :
Liên hệ

Đai dây thít, đế cố định dây thít, gối đỡ dây thít HC-1, HC-2S, HC-04, HC-4, HC-05, HC-2, HC-1M, HC-0M, HC-1S, HC-5(Hàng có sẵn)

Đai dây thít HC-1,  HC-2, HC-2S, HC-04, HC-4, HC-05, HC-1M, HC-0M, HC-1S

Đế cố định dây thít HC-1, HC-2, HC-2S, HC-04, HC-4, HC-05, HC-1M, HC-0M, HC-1S

Gối đỡ dây thít HC-1, HC-2, HC-2S, HC-04, HC-4, HC-05, HC-1M, HC-0M, HC-1S

HC-1 - lỗ 3mm màu trắng, đen (có sẵn)

HC-2S - lỗ 5mm màu trắng, đen (có sẵn)

Hc-2 - lỗ 6mm màu đen trắng (có sẵn)

HC-04 - lỗ 5mm màu đen (có sẵn)

HC-4- lỗ 4mm màu trắng, đen (có sẵn)

HC-05 - lỗ 5mm màu trắng (có sẵn)

HC-1M lỗ 4mm màu đen, trắng (có sẵn)

HC-0M lỗ 4mm màu đen, trắng (có sẵn)

HC-1S lỗ 3mm màu đen, trắng (có sẵn)

HC-7 lỗ 5.55mm màu trắng (có sẵn)

HC-5 có sẵn 2 màu đen, trắng

Đai dây thít, đế cố định dây thít, gối đỡ dây thít HC-1, HC-2S, HC-04, HC-4, HC-05, HC-2, HC-1M, HC-0M, HC-1S

Đai dây thít, đế cố định dây thít, gối đỡ dây thít HC-1, HC-2S, HC-04, HC-4, HC-05, HC-2

Đai dây thít, đế cố định dây thít, gối đỡ dây thít HC-1, HC-2S, HC-04, HC-4, HC-05, HC-2

Đai dây thít, đế cố định dây thít, gối đỡ dây thít HC-1, HC-2S, HC-04, HC-4, HC-05, HC-2

Đai dây thít, đế cố định dây thít, gối đỡ dây thít HC-1, HC-2S, HC-04, HC-4, HC-05, HC-2, HC-1M, HC-0M, HC-1S, HC-5Đai dây thít, đế cố định dây thít, gối đỡ dây thít HC-1, HC-2S, HC-04, HC-4, HC-05, HC-2, HC-1M, HC-0M, HC-1S, HC-5Đai dây thít, đế cố định dây thít, gối đỡ dây thít HC-1, HC-2S, HC-04, HC-4, HC-05, HC-2Đai dây thít, đế cố định dây thít, gối đỡ dây thít HC-1, HC-2S, HC-04, HC-4, HC-05, HC-2

 

Đai dây thít, đế cố định dây thít, gối đỡ dây thít HC-1, HC-2S, HC-04, HC-4, HC-05, HC-2Đai dây thít, đế cố định dây thít, gối đỡ dây thít HC-1, HC-2S, HC-04, HC-4, HC-05, HC-2

Đai dây thít, đế cố định dây thít, gối đỡ dây thít HC-1, HC-2S, HC-04, HC-4, HC-05, HC-2, HC-1M, HC-0M

Đai dây thít, đế cố định dây thít, gối đỡ dây thít HC-1, HC-2S, HC-04, HC-4, HC-05, HC-2, HC-1M, HC-0M, HC-1SĐai dây thít, đế cố định dây thít, gối đỡ dây thít HC-1, HC-2S, HC-04, HC-4, HC-05, HC-2, HC-1M, HC-0M, HC-1SĐai dây thít, đế cố định dây thít, gối đỡ dây thít HC-1, HC-2S, HC-04, HC-4, HC-05, HC-2, HC-1M, HC-0M, HC-1SĐai dây thít, đế cố định dây thít, gối đỡ dây thít HC-1, HC-2S, HC-04, HC-4, HC-05, HC-2, HC-1M, HC-0M, HC-1SĐai dây thít, đế cố định dây thít, gối đỡ dây thít HC-1, HC-2S, HC-04, HC-4, HC-05, HC-2, HC-1M, HC-0M, HC-1SĐai dây thít, đế cố định dây thít, gối đỡ dây thít HC-1, HC-2S, HC-04, HC-4, HC-05, HC-2, HC-1M, HC-0M, HC-1S

Khách hàng cần tham khảo thêm các loại đế dán cố định dây điện xem tại đây.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Kỹ thuật GE

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Sinh Plaza, Số 18-20 Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline thoại hỗ trợ: 0965 76 99 55 - 0974 064 299 - 0973 670 299

http://getechnology.com.vn

Email: sales@getechnology.com.vn hoặc service@getechnology.com.vn

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm bán chạy

Tin tức