Miếng bịt đế van 100M, Miếng bịt đế van 200M, Miếng bịt đế van 300M, Miếng bịt van 400M

Mã số sản phẩm :
Liên hệ

Miếng bịt đế van 100M, Miếng bịt đế van 200M, Miếng bịt đế van 300M, Miếng bịt van 400M

Thông số kỹ thuật:

Miếng bịt đế van 100M, Miếng bịt đế van 200M, Miếng bịt đế van 300M, Miếng bịt van 400M

Nhiệt độ tối đa: -20 ~ 80 độ C

Vật liệu: kim loại

Áp suất sử dụng:0-1 Mpa

Môi trường làm việc: Khí nén

Hãng sản xuất: Mainland China

Miếng bịt Đế van khí nén AIRTAC có các loại như sau:

(bao gồm cá miếng bịt, gioăng + đinh như ảnh)

 

Miếng bịt đế van 100M, Miếng bịt đế van 200M, Miếng bịt đế van 300M, Miếng bịt van 400MMiếng bịt đế van 100M, Miếng bịt đế van 200M, Miếng bịt đế van 300M, Miếng bịt van 400MMiếng bịt đế van 100M, Miếng bịt đế van 200M, Miếng bịt đế van 300M, Miếng bịt van 400MMiếng bịt đế van 100M, Miếng bịt đế van 200M, Miếng bịt đế van 300M, Miếng bịt van 400M

 

 

Đế Van Khí Nén 5/2 100M 200M 300M 400M hãng AIRTAC \Đế Van Khí Nén 5/2 100M 200M 300M 400M hãng AIRTAC

Gioăng đế van 100M 200M 300M 400M, đệm cao su 100M 200M 300M 400M, miếng lót cao su 100M 200M 300M 400M hãng AIRTACGioăng đế van 100M 200M 300M 400M, đệm cao su 100M 200M 300M 400M, miếng lót cao su 100M 200M 300M 400M hãng AIRTAC

Miếng bịt đế van 100M, Miếng bịt đế van 200M, Miếng bịt đế van 300M, Miếng bịt van 400MMiếng bịt đế van 100M, Miếng bịt đế van 200M, Miếng bịt đế van 300M, Miếng bịt van 400MMiếng bịt đế van 100M, Miếng bịt đế van 200M, Miếng bịt đế van 300M, Miếng bịt van 400MMiếng bịt đế van 100M, Miếng bịt đế van 200M, Miếng bịt đế van 300M, Miếng bịt van 400M

Đế van Series 100M là loại đế lắp cho van khí nén 5/2 5/3 có kích thước ren 9,6mm, các loại van có model như 4V110-06, 4V120-06, 4V130-06...

Đế van AIRTAC Model 100M-1F ( loại đế lắp được 1 van 5/2 hoặc 5/3 ren 9,6mm)

Đế van AIRTAC Model  100M-2F ( loại đế lắp được 2 van 5/2 hoặc 5/3 ren 9,6mm)

Đế van AIRTAC Model 100M-3F ( loại đế lắp được 3 van 5/2 hoặc 5/3 ren 9,6mm)

Đế van AIRTAC Model 100M-4F ( loại đế lắp được 4 van 5/2 hoặc 5/3 ren 9,6mm)

Đế van AIRTAC Model 100M-5F ( loại đế lắp được 5 van 5/2 hoặc 5/3 ren 9,6mm)

Đế van AIRTAC Model 100M-6F ( loại đế lắp được 6 van 5/2 hoặc 5/3 ren 9,6mm)

Đế van AIRTAC Model 100M-7F ( loại đế lắp được 7 van 5/2 hoặc 5/3 ren 9,6mm)

Đế van AIRTAC Model 100M-8F ( loại đế lắp được 8 van 5/2 hoặc 5/3 ren 9,6mm)

Đế van AIRTAC Model 100M-9F ( loại đế lắp được 9 van 5/2 hoặc 5/3 ren 9,6mm)

Đế van Series 200M là loại đế lắp cho van khí nén 5/2 5/3 có kích thước ren 13mm, các loại van có model như 4V210-08, 4V220-08, 4V230-08...

Đế van AIRTAC Model 200M-1F ( loại đế lắp được 1 van 5/2 hoặc 5/3 ren 13mm)

Đế van AIRTAC Model 200M-2F ( loại đế lắp được 2 van 5/2 hoặc 5/3 ren 13mm)

Đế van AIRTAC Model 200M-3F ( loại đế lắp được 3 van 5/2 hoặc 5/3 ren 13mm)

Đế van AIRTAC Model 200M-4F ( loại đế lắp được 4 van 5/2 hoặc 5/3 ren 13mm)

Đế van AIRTAC Model 200M-5F ( loại đế lắp được 5 van 5/2 hoặc 5/3 ren 13mm)

Đế van AIRTAC Model 200M-6F ( loại đế lắp được 6 van 5/2 hoăc 5/3 ren 13mm)

Đế van AIRTAC Model 200M-7F ( loại đế lắp được 7 van 5/2 hoặc 5/3 ren 13mm)

Đế van AIRTAC Model 200M-8F ( loại đế lắp được 8 van 5/2 hoặc 5/3 ren 13mm)

Đế van AIRTAC Model 200M-9F ( loại đế lắp được 9 van 5/2 hoặc 5/3 ren 13mm)

Đế van Series 300M là loại đế lắp cho van khí nén 5/2 5/3 có kích thước ren 17mm, các loại van có model như 4V310-10, 4V320-10, 4V330-10...

Đế van AIRTAC Model 300M-1F ( loại đế lắp được 1 van 5/2 hoặc 5/3 ren 17mm)

Đế van AIRTAC Model 300M-2F ( loại đế lắp được 2 van 5/2 hoặc 5/3 ren 17mm)

Đế van AIRTAC Model 300M-3F ( loại đế lắp được 3 van 5/2 hoặc 5/3 ren 17mm)

Đế van AIRTAC Model 300M-4F ( loại đế lắp được 4 van 5/2 hoặc 5/3 ren17mm)

Đế van AIRTAC Model 300M-5F ( loại đế lắp được 5 van 5/2 hoặc 5/3 ren 17mm)

Đế van AIRTAC Model 300M-6F ( loại đế lắp được 6 van 5/2 hoặc 5/3 ren 17mm)

Đế van AIRTAC Model 300M-7F ( loại đế lắp được 7 van 5/2 hoặc 5/3 ren 17mm)

Đế van AIRTAC Model 300M-8F ( loại đế lắp được 8 van 5/2 hoặc 5/3 ren 17mm)

Đế van AIRTAC Model 300M-9F ( loại đế lắp được 9 van 5/2 hoặc 5/3 ren 17mm)

Đế van Series 400M là loại đế lắp cho van khí nén 5/2 5/3 có kích thước ren 21mm, các loại van có model như 4V410-15, 4V420-15, 4V430-15...

Đế van AIRTAC Model 400M-1F ( loại đế lắp được 1 van 5/2 hoặc 5/3 ren 21mm)

Đế van AIRTAC Model 400M-2F ( loại đế lắp được 2 van 5/2 hoặc 5/3 ren 21mm)

Đế van AIRTAC Model 400M-3F ( loại đế lắp được 3 van 5/2 hoặc 5/3 ren 21mm)

Đế van AIRTAC Model 400M-4F ( loại đế lắp được 4 van 5/2 hoặc 5/3 ren 21mm)

Đế van AIRTAC Model 400M-5F ( loại đế lắp được 5 van 5/2 hoặc 5/3 ren 21mm)

Đế van AIRTAC Model 400M-6F ( loại đế lắp được 6 van 5/2 hoặc 5/3 ren 21mm)

Đế van AIRTAC Model 400M-7F ( loại đế lắp được 7 van 5/2 hoặc 5/3 ren 21mm)

Đế van AIRTAC Model 400M-8F ( loại đế lắp được 8 van 5/2 hoặc 5/3 ren 21mm)

Đế van AIRTAC Model 400M-9F ( loại đế lắp được 9 van 5/2 hoặc 5/3 ren 21mm)

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Kỹ thuật GE

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Sinh Plaza, Số 18-20 Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0965 76 99 55 - 0974 064 299 - 0973 670 299 -  0904508936

http://getechnology.com.vn

Email: sales@getechnology.com.vn hoặc service@getechnology.com.vn

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm bán chạy

Tin tức